Política de privacitat

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD, que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d'assumir els responsables d'una web a l'hora de gestionar aquesta informació. 

 

Propòsit de la recol·lecció de dades

Les dades de caràcter personal recollides a través de la nostra pàgina web, només s'utilitzaran per a oferir-vos la informació que ens sigui sol·licitada, sobre els serveis i productes que oferim.

 

Avís legal

Queda prohibit l'ús de qualsevol contingut de la nostra pàgina web sense consentiment.